Link Download PDF Kumpulan Kitab Kuning Syarah Nadham Bad'ul Amali (بدء الأمالي)

Link Download PDF Kumpulan Kitab Kuning Syarah Nadham Bad’ul Amali (بدء الأمالي)

Diposting pada
Download kitab Matan dan Syarah Bad’ul Amali PDF. Foto: Aspiratif News.

Aspiratif News – Seperti diterangkan dalam Matan Jauhar Tauhid, hal ke-1 yang wajib dipelajari oleh saban insyan ialah makrifat untuk Allah Swt. dengan full keyakinan. Kitab Ba’ul Amali (awal mula berpikir) ini ialah bagian dari kitab matan mengenai hal tauhid untuk Allah Swt.

Disebut ilmu tauhid sebab pembicaraan paling banyak dalam ilmu tersebut ialah mengenai hal bagaimana mengenal Allah Swt. selaku satu-satunya sesembahan manusia di bumi. Di sinilah kita, ummat Islam dikenalkan mengenai hal wahdaniyyatillah (وحدانية الله), bahwa Allah itu wujud, dengan sifat-sifat yang la’iqah (pantas) kepada-Nya, selaku Dzat yang tidak ada 1 pun yang menyamainya, dari segi apapun (ليس كمثله شيئ).

Bad’ul Amali ini ialah kitab madzhab Tauhid Imam Maturidi (w. 333 H) yang ditulis oleh ulama’ masyhur madhzab Imam Hanafi yang wafat pada 575 H, yaitu Imama Sirojuddin Ali bin Ustman Al-Usyi. Disebut Al-Usyi sebab beliau berkebangsaan Usy, sebuah daerah yang sekarang ada di wilayah Uzbekistan, Asia Tengah sekarang. Ulama’ madzhab Hanafiyah sungguh rata-rata pengikut paham tauhid ahlussunnah madzhab Maturidiyyah.

Baca: Kitab Kawakibul Lama’ah (PDF) Syaikh Abu Fadhol – Meluruskan Makna Ahlussunnah

Dari masa hidup, penulis Bad’ul Amali ini lebih sepuh daripada Syaikh Ibrahim Al-Laqqonni yang wafat pada tahun 1041 H, yang mecatat Matan Jauhar Tauhid. Lebih tua juga dari penulis kitab Tauhid Aqo’id As-Sanusiyyah, Syaikh Muhammad bin Yusuf As-Sanusiy, yang wafat pada tahun 895 H.

Barangkali, sebab tuanya usia naskah dan isinya yang amat berguna, banyak penulis syarah Matan Bad’ul Amali (متن بدء الأمــــالي) yang bermunculan. Berikut ini ialah judul-judul kitab syarah Bad’ul Amali. Silakan download PDF kitabnya sesuai judul:

 1. Badrul Layali PDF (Jilid 1, Jilid 2) (بدر الليالي)
 2. Darojul Ma’ali PDF (درج المعالي)
 3. Dlou’ul La’ali PDF  (ضوء اللالي)
 4. Dlou’ul Ma’ali PDF | New, Old (ضوء المعالي)
 5. Jami’ul La’ali PDF (جامع اللألي)
 6. Nukhbatul La’ali PDF (نخبة اللالي)
 7. Taqrirat Bad’ul Amali PDF (تقريرات بدء الأمالي)
 8. Tuhfatul A’ali PDF (تحفة اللأعالي)

Bila Anda ingin memperoleh naskah Matan Bad’ul Amali, silakan download di link spesial PDF Matan Bad’ul Amali, di bawah ini:

 1. Majmu’ Mutun Al-Kabir PDF (مجموع المتون الكبير)
 2. Muhimmatul Mutun PDF (مهمات المتن)

Di 2 naskah kitab tersebut, syiir nadham tauhid Bad’ul Amali disertakan bersama-sama Nadham lain yang bertema tauhid ahlussunnah wal jama’ah (bukan Mu’tazilah maupun Mujassimah al-Wahhabiyyah) serta bergenre lainnya, misalnya:

 1. Mandhumah Asma’ Rusul PDF (منظومة أسماء الرسل)
 2. Matan Al-Aqa’idun Nasafiyyah PDF (متن العقائد النسفية)
 3. Matan As-Syaibaniyyah PDF (متن الشيبانية)
 4. Matan Kitab Al-Jauharoh PDF (متن الجوهرة)
 5. Matan Kitab Al-Kharidah PDF (متن الخريدة), dan
 6. Matan Kitab Sanusiyyah PDF (متن السنوسية)

Bila masih kurang dengan tema tauhid lainnya, silakan buka postingan berjudul: Link Download PDF Kumpulan Kitab Kuning Syarah Jauhar Tauhid. Daftar kitab syarah di atas harusnya masih bertambah. Namun sebab yang tersedia PDF nya cuma beberapa saja, kami cuma menyertakan yang ada PDF-nya, meski syarah Bad’ul Amali lebih banyak dari yang ada dalam daftar.

Pembaca yang menemukan kitab syarah Bad’ul Amali lainnya, dapat menuliskan di kolom komentar atau menghubungi redaksi, agar lebih kaya khazanahnya, di dunia maya. [Aspiratif News/ab]


Link Download PDF Kumpulan Kitab Kuning Syarah Nadham Bad’ul Amali (بدء الأمالي)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *