Syurahbil bin Hasanah, Sahabat Nabi yang Wafat Terkena Wabah – Aspiratif News

Syurahbil bin Hasanah, Sahabat Nabi yang Wafat Terkena Wabah
Views: 2906
Read Time:4 Minute, 29 Second

Syurahbil bin Hasanah, Sahabat Nabi yang Wafat Terkena Wabah – Aspiratif News

Sayyidina Syurahbil Ialah sahabat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Anak dari Hasanah, seorang sahabat perempuan yang sudah memeluk Islam semenjak di Makkah, dan ikut berhijrah ke Habasyah di hijrah yang ke-2. Dia berhijrah bareng anaknya, Syurahbil bin Hasanah. Dalam catatan Imam Ibnu Sa’d dikatakan:

أسلمت بمكّة قديما وبايعت وهاجرت إلي أرض الحبشة الهجرة الثانية مع ابنها شرحبيل بن حسنة


Terjemah bebas: “Hasanah telah memeluk Islam di Makkah, Turut berbaiat dan berhijrah ke tanah Habsyah di hijrah yang ke-2 bareng anaknya, Syurahbil bin Hasanah” (Imam Ibnu Sa’d, al-Thabaqât al-Kubrâ, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990, juz 8, h. 224).


Nasab Syurahbil dinisbatkan ke ibunya, Hasanah. Masalah siapa ayahnya, terjadi perbedaan pandangan. Ada riwayat yang menerangkan, Abdullah bin al-Mu’ta bin Amr dari Bani Kindah; ada juga yang menerangkan, al-Ghauts bin Murra, saudara Tamim bin Murra dari Bani Tamim (Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani, al-Ishâbah fî Tamyîz al-Shahâbah, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995, juz 3, h. 265)


Syurahbil bin Hasanah termasuk sahabat yang memeluk Islam di era Makkah. Ia Turut berhijrah ke Habsyah bareng ibu dan keluarganya yang lain. Dalam Tarîkh Madînah Dimasyq, Imam Ibnu ‘Asakir mecatat: 

وكان محمد بن إسحاق يقول: كانت حسنة أم شرحبيل امرأة سفيان بن معمر بن حبيب بن وهب بن خذافة بن جُمَع، وكان له منها من الولد: خالد، وجنادة, ابنا سفيان بن معمر إلي أرض الحبشة فخرج بامرأته حسنة معه، وخرج بولده خالد وجنادة معهم، وأخرج معهم أخاهم لأمهم شرحبيل بن حسنة في الهجرة الثانية إلي أرض الحبشة


Terjemah bebas: “Muhammad bin Ishaq menerangkan: ‘Hasanah Ummu Syurahbil (Ibu Syurahbil) ialah isteri Sufyan bin Ma’mar bin Habib bin Wahb bin Hudzafah bin Juma’. Dari Hasanah, dia mempunyai anak: Khalid dan Junadah, keduanya anak Sufyan bin Ma’mar (yang juga Turut berhijrah) ke negeri Habsyah. Lalu dia keluar bareng istrinya, Hasanah, dan (ke-2) anak mereka, Khalid dan Junadah, serta saudara seibu mereka, Syurahbil bin Hasanah dalam hijrah yang ke-2 ke negeri Habsyah” (Imam Ibnu ‘Asakir, Tarîkh Madînah Dimasyq, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, juz 22, h. 467).

READ  kiai Ma’ruf Amin: Jadilah Bagian Membangun Indonesia


Dari ayah tirinya, Sufyan bin Ma’mar, Syurahbil bin Hasanah mempunyai 2 saudara, Khalid dan Junadah. Mereka semua Turut berhijrah ke Habsyah, meski Ada perbedaan pandangan soal hal ini, yang jelas Syurahbil dan ibunya, Hasanah, termasuk sahabat yang berhijrah ke Habsyah.


Menurut Imam Abdullah bin Muhammad, Syurahbil pernah menetap di Dimasyq atau Damaskus (syurahbîl bin hasanah sakana dimasyq), lalu dia menggambarkan sekilas kehidupan Sayyidina Syurahbil dengan menerangkan:

شرحبيل بن حسنة، وحسنة أمّه، وهو شرحبيل بن عبد الله بن الْمُطاع بن عمرو من كِندة, حليف بني زهرة، ويكني أبو عبد الله، وكان قديم الإسلام بمكّة من مهاجرة الحبشة في المدة الثانية، وغزا مع النبي صلي الله عليه وسلم غزوات وهو أحد الأمراء الذين عقد لهم أبو بكر إلي الشام, ومات بالشام في طاعون عَمَواس سنة ثمان عشرة في خلافة عمر-وهو ابن سبع وستين


Terjemah bebas: “Syurahbil bin Hasanah, Hasanah ialah (nama) ibunya. Dia ialah Syurahbil bin Abdullah bin al-Mutha’ bin ‘Amr dari (Bani) Kindah, (yang Ialah) sekutu Bani Zuhrah, (biasa) dipanggil dengan sebutan Abu ‘Abdullah. Dia termasuk (orang yang) awal (memeluk) Islam di Makkah, (dan termasuk golongan) yang berhijrah ke Habsyah di periode ke-2. Dia (Turut) berperang bareng Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dalam banyak Peperangan. Dia (juga) bagian komandan (perang) yang diangkat (Sayyidina) Abu Bakar ke Syam, dan wafat di Syam terkena Tha’un ‘Amawas di tahun 18 (Hijriah) di (era) Khalifah Umar—(waktu itu) dia berumur 67 tahun” (Imam Ibnu ‘Asakir, Tarîkh Madînah Dimasyq, juz 22, h. 470).

READ  Terancam Punah, Maha siswa IPB University Teliti Buah Durian Khas Bogor


Riwayat di atas menerangkan, Sayyidina Syurahbil bin Hasanah mendampingi Rasulullah dalam banyak Peperangan, dan bagian komandan perang yang diangkat Sayyidina Abu Bakar untuk membebaskan Syam dari kekuasaan Byzantium (Romawi Timur). Ia lalu wafat terkena Wabah ‘Amawas yang terjadi di Syam dan sekitarnya.


Sayyidina Syurahbil pernah jadi utusan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ke Mesir untuk menemui para penguasanya di sana, dan ia tengah Ada di Mesir waktu Rasulullah wafat di Madinah. Dalam sebuah riwayat dikatakan:

وهو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع, قدم مصر رسولا من النّبي صلي الله عليه وسلم إلي ملوكها وتوفي النبي صلي الله عليه وسلم وهو بمصر


“Dia ialah Syurahbil bin Abdullah bin al-Mutha’, Datang ke Mesir sebagai utusan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam ke penguasanya. (Waktu) Nabi Muhammad wafat, dia tengah Ada di Mesir” (Imam Ibnu ‘Asakir, Tarîkh Madînah Dimasyq, juz 22, h. 471).


Syurahbil berhasil membebaskan seluruh Yordania kecuali Tiberias atas perintah Sayyidina Abu ‘Ubaidah bin Jarrah. Masyarakat wilayah yang dibebaskannya, melakukan perdamaian dengannya (fa inna ahlâhâ shâlahûhu). (Imam Ibnu ‘Asakir, Tarîkh Madînah Dimasyq, juz 22, h. 472).

READ  Pemkab Sleman Gencarkan Edukasi Penerapan Protokol Kesehatan – Warta Batavia


Sayyidina Syurahbil wafat terkena wabah ‘Amawas di usia 67 tahun. Menurut sebagian riwayat, Syurahbil, Abu ‘Ubaidah bin Jarrah, dan Abu Malik terkena thâ’ûn ‘amawâs di hari yang sama. Imam al-Harits bin ‘Umair menerangkan:

طُعن أبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة وأبو مالك جميعا في يوم واحد


Terjemah bebas: “Abu ‘Ubaidah, Syurahbil bin Hasanah dan Abu Malik terkena wabah di hari yang sama” (Imam Ibnu ‘Asakir, Tarîkh Madînah Dimasyq, juz 22, h. 472).

Wallahu a’lam bish-shawwab…

Muhammad Afiq Zahara, alumni PP. Darussa’adah, Bulus, Kritig, Petanahan, Kebumen

Syurahbil bin Hasanah, Sahabat Nabi yang Wafat Terkena Wabah – Aspiratif News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *